انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

ثبت نام


شرایط عضویت
ثبت نام
پرداخت

شرایط عضویت در انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

مدت عضويت سه ساله مي باشد. نظر به اينكه تمديد عضويت اعضا در دور بعدي فعاليت انجمن منوط به پرداخت حق عضويت مي باشد، بدين وسيله از اعضاي محترم در خواست مي شود، حق عضویت را به شماره حساب انجمن واریز کرده و فایل مربوط به رسید پرداخت را در درگاه ثبت نام وبسایت بارگذاری نمایند. اعضای محترم می توانند حق عضویت را از طریق درگاه اینترنتی موجود در وبسایت نیز واریز نمایند.

اعضاي پيوسته

دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( Ph.D) حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين.

اعضاي وابسته

دارندگان مدرك كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين و دانش آموختگان ساير علوم مرتبط در مقاطع تحصيلي مختلف از مقطع کارشناسی به بالا.

مزاياي عضويت در انجمن

  • دريافت كارت رسمي انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران
  • دريافت مطلبنامه انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران
  • برخورداري از تخفيف چاپ مقاله در مجله Journal of Arthropod- Born Diseases
  • برخورداري از تخفيف در مبالغ ثبت نام در همايش ها و سمينارهاي حشره شناسي پزشكي داخلی و در صورت نیاز دادن معرفی نامه برای همایش ها و کنگره های خارجی

مبلغ عضويت

  • اعضاي حقوقي (موسسات، انجمن ها، سازمان هاي دولتي و خصوصي 1,000,000 ريال (یک میلیون ريال)
  • اعضاي پيوسته : 1,000,000 ريال (یک میلیون ريال)
  • اعضاي وابسته : 500,000 ريال (پانصد هزار ريال)
  • دانشجویان : 500,000 ريال (پانصد هزار ريال)

مدت عضويت سه ساله مي باشد.

شماره کارت برای واریز وجه به نام انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران :

6037-9918-9992-7739

شماره حساب جاري سيبا: 0108306508001 – بانك ملي شعبه دانشگاه تهران- كد 87- به نام انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

کد شبا: IR86 0170 0000 0010 8306 5080 01