انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
احتراما به اطلاع کلیه اعضای محترم پیوسته انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن روز دوشنبه 2 دیماه 1398 از ساعت 11 الی 13 در محل آمفی تئاتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. دستور جلسه: اصلاح برخی موارد اساسنامه از کلیه اعضای محترم انجمن (اعضای پیوسته) درخواست می گردد در جلسه فوق حضور بهم رسانند. با تشکر هیات مدیره انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران