انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

خبرنامه پاییز و زمستان 1397
خبرنامه پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. علاقمندان جهت مشاهده آن می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند: