انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

خبرنامه


از اعضای محترم انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران و همچنین علاقمندان به رشته حشره شناسی پزشکی دعوت می شود خبرنامه شماره پاییز و زمستان 1396 انجمن را در فایل پیوست ملاحظه فرمایند.

اعضای محترم انجمن می توانند متن خبرنامه شماره 1 -پاییز 1395- را در فایل پیوست ملاحظه فرمایند.

خبرنامه شماره 3 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. لطفا در فایل پیوست ملاحظه فرمایید.

دومین شماره خبرنامه انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. متن کامل خبرنامه را می توانید در لینک زیر ملاحظه نمایید.